• slider
  II MİLLİ YAYLAQ FESTİVALI
 • slider
  MİLLİ YAYLAQ FESTİVALI
  AZƏRBAYCANDA YAYLAQ VƏ ELAT ƏNƏNƏLƏRİNİN YAŞADILMASI VƏ TƏBLİĞİ MƏQSƏDİ İLƏ "CAVAD XAN" TARİX VƏ MƏDƏNİYYƏT FONDU "MİLLİ YAYLAQ FESTİVALI" ADLI BİR LAYİHƏ HAZIRLAMIŞDIR...
 • slider
  MÖHTƏŞƏM AÇILIŞ
  Milli Yaylaq Festivalının möhtəşəm açılış gününün maraqlı video çarxı
 • slider
  ETNO-QƏSƏBƏ
 • slider
  EL ŞƏNLİYİ
  İYUN-AVQUST AYLARI ƏRZİNDƏ GƏDƏBƏY RAYONUN MİSKİNLİ YAYLAĞININ ƏRAZİSİNDƏ ORJİNAL ÜSLUBDA "YAYLAQ YURDU" ADLI ETNO-QƏSƏBƏNİN YARADILACAĞI NƏZƏRDƏ TUTULUB.