MİLLİ YAYLAQ OYUNLARIMİLLİ YAYLAQ OYUNLARI

“Yaylaq (İdman) Oyunları” şərti adı altında qədim kökə söykənən yorğa at yarışları, atüstü oyunlar və milli idman növləri üzrə yarışmalar və nümunəvi çıxışlar təşkil olunacaq:

1. Yorğa at yarışları (Müxtəlif məsafələr və kateqoriyalarda)
2. Milli güləş yarışı
3. Çaparaq at yarışları
4. Qurşaq güləşi(Kəmər güləşi)

Nümunəvi çıxışlar:

5. Atlar üzərində igidlik("cigitovka")
6. Atüstü milli oyunlar: "Çövkən”, “Baharbənd", "Sürpapaq", "Piyalə", “Ər endir (atüstü güləş), "Gərdək qaçırmaq"
7. Zorxana
8. Kəndirbazlıq
9. Ox atma
10. Pəhləvanlıq

Qonaqlar və turislər arasında kütləvi oyun-yarışmalar:

1. Masa güləşi (ağac çəkmə)
2. Kəmənd (kəndir) dartma
3. Nərd yarışı
4. Çuval-qaçdı
5. Qalaqapı (QO)

MİLLİ YAYLAQ OYUNLARI
MİLLİ YAYLAQ OYUNLARI