EL ŞƏNLİYİEL ŞƏNLİYİ

EL ŞƏNLİYİİyun-Avqust ayları ərzində Gədəbəy rayonunun Miskinli yaylağının ərazisində orijinal üslübda “Yaylaq Yurdu” adlı etno-qəsəbənin yaradılacağı nəzərdə tutulub.

Etno-qəsəbənin ərazisində yaşayış yurdları(alaçıqlar) ilə yanaşı Cıdır Meydanı, “Yaylaq(k/t) bazarı”, “Sənətkarlıq güşəsi”, “Dədə Qorqud ocağı”(tamaşalar üçün səhnə), “Yaylaq yatağı”(k/t heyvanları üçün yerlər), “Pəhləvan meydanı”(yarış sahəsi), “Aşıq Ələsgər ocağı”, “Yaylaq süfrəsi”(yaylaq kulinariyası) və digər tematik sahələr yaradılacaq.

Yaradılmış etno-qəsəbənin iyul ayının ortalarında avqust ayının sonlarınadək yerli və xarici turistlər, qonaqlar üçün fəaliyyət göstərəcəyi nəzərdə tutulub.

İyul ayının 26-28-də etno-qəsəbənin ərazisində 3 gün ərzində genişmiqyaslı el şənliyi Milli Yaylaq Festivalı(etnoqrafik-mədəni-idman tədbiri) düzənlənəcək.

Milli Yaylaq Festivalı şərti olaraq üç hissədən ibarət olacaq:

A) Mədəni-etnoqrafik hissə;
B) Milli Yaylaq (idman) Oyunları
C) Eko-etnoturizm


EL ŞƏNLİYİ