EKO-ETNO TUREKO TURİZM

1. Turistlər üçün xüsusi etno-qəsəbədə köhnə ənənəvi üslubda düzəldilmiş yurdlarda, dəyələrdə qalmaq imkanı.

2. “Yaylaqda 1 gün”- Turistlər üçün şərti olaraq XVIII əsrin ənənəvi yaylağına “səyahət”.
Etnoqrafik eko-qəsəbədə 1 gün yaşamaq, eyni həyat tərzi sürmək(inək və ya qoyun/keçi) tarmaq, onları sağmaq, ot biçmək (taya düzəltmək), atlara qulluq etmək, nəhrə çalmaq, tətbiqi sənətlə məşğul olmaq, milli kulinariya nümunələri bişirmək və qidalanmaq, dəyədə gecələmək və s.)

3. Bölgənin məşhur yerlərinə- Koroğlu qalasına, Mahrasa məbədinə, Qız qalasına və digər məkanlara turlar(hiking)

4. Müxtəlif maraqlı yerlərə atlı gəzintilər, səyahətlər

5. Qərb regionun müxtəlif tarixi yerlərinə və gəzməli məkanlarına ekskursiyalar və turlar.

EKO TURİZM