XƏBƏRLƏRGƏNCLƏR VƏ İDMAN NAZİRİ II MİLLİ YAYLAQ FESTİVALINA HAZIRLIQ İŞLƏRİ İLƏ TANIŞ OLUB

Azərbaycan Respublikasının Gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov, nazir müavini Mariana Vasilyeva və nazirliyin digər nümayəndələri Xan Yaylağını ziyarət edib, II Milli Yaylaq Festivalına hazırlıq işləri ilə yerində tanış olublar.

El şənliyi formatında düşünülən Milli Yaylaq Festivalı genişmiqyaslı etnoqrafik-mədəni-idman tədbiri qismində düzənlənəcək.

Qeyd etmək lazımdır ki, Gənclər və idman nazirliyi II Milli Yaylaq Festivalının ən önəmli və aktiv tərəfdaşlarından biridir.

Xüsusi diqqəti və əvəzsiz dəstəyinə görə cənab nazir Fərid Qayıbova səmimi təşəkkürümüzü bildiririk!

GƏNCLƏR VƏ İDMAN NAZİRİ II MİLLİ YAYLAQ FESTİVALINA HAZIRLIQ İŞLƏRİ İLƏ TANIŞ OLUBGƏNCLƏR VƏ İDMAN NAZİRİ II MİLLİ YAYLAQ FESTİVALINA HAZIRLIQ İŞLƏRİ İLƏ TANIŞ OLUBGƏNCLƏR VƏ İDMAN NAZİRİ II MİLLİ YAYLAQ FESTİVALINA HAZIRLIQ İŞLƏRİ İLƏ TANIŞ OLUBGƏNCLƏR VƏ İDMAN NAZİRİ II MİLLİ YAYLAQ FESTİVALINA HAZIRLIQ İŞLƏRİ İLƏ TANIŞ OLUBGƏNCLƏR VƏ İDMAN NAZİRİ II MİLLİ YAYLAQ FESTİVALINA HAZIRLIQ İŞLƏRİ İLƏ TANIŞ OLUB